Správa prístupov do systému

Nájdené nové moduly alebo akcie
M kosik.jednosklad
A default
A pridat
A zobrazit
A zobrazit_proc
M objednavka.jedensklad
A a_podrobnosti
A default
A podrobnosti
A podrobnosti_proc
A pokladna
A pokladna_proc
A pokladna2
A pokladna2_proc
A pokladna3
A pokladna3_proc
A pokladna4
A pokladna4_proc
A zoznam

Moduly (prístup k úplne všetkým položkám)
 
add
add_document
ajax
ajax_menu
akcia
akcieg
boxy
browser_error
clanok
default
design
dokumenty
doprava
es_articles
es_header
es_informations
es_login
es_logout
es_menu
es_order_process
es_register
es_view
excel
export_import_menu
faktury
footer
fsu
headbanner
header
help
import
importCSV
insert
kamco
kontakt
kosik
kosik_horneho_menu
kosik2
kosik2222222
left
login
logout
mail
maily
menu
najpredavanejsi_tovar
nastav_skladov
nastavenia
nastavenia_skladov
nastavenie_kategorii
novinky
novinkyg
noviny
objednavka
oblubene_polozky
parse_xml
platby
pneu_search
pocet_produktov
poziadavka
produkt
produkty_filter
remote_login_check
right
search
search2
sledovane_produkty
spotrebak
sprava_d_a_o
statistiky
stavy
test
test01
top
user
user_profile
video
view
watermark
watchdog
xmlorder
zakaznici
zobrazit_produkty

Podrobné nastavenia modulov

Modul add
 
add
Modul add_document
 
default
process
processed
Modul ajax
 
cart_data
product_data
set_main_menu_lock
Modul ajax_menu
 
menu
podkategorie
vsetky_podkategorie
Modul akcia
 
akcia
default
Modul akcieg
 
add
add_proc
default
delete_proc
edit
edit_kat
edit_proc
marza
zoznam
zoznam_kat
Modul boxy
 
add
add_proc
admin_box
admin_box_proc
default
edit
edit_proc
show_box
user_box
user_box_proc
Modul browser_error
 
default
Modul clanok
 
default
edit
edit_proc
pridaj
pridaj_proc
skupiny
skupiny_proc
zobraz
zoznam
zoznam_proc
Modul default
 
default
Modul design
 
default
obrazky
obrazky_proc
styly
styly_proc
Modul dokumenty
 
default
dokumenty
get_file
kategorie
Modul doprava
 
admin
moje_sposoby
moje_sposoby_proc
Modul es_articles
 
detail
Modul es_header
 
es_header
Modul es_informations
 
default
Modul es_login
 
default
logged
Modul es_logout
 
default
Modul es_menu
 
es_menu
Modul es_order_process
 
basket
billing_address
default
delivery_address
order_finish
payment_and_shipping
summary
Modul es_register
 
default
Modul es_view
 
default
detail
to_basket
Modul excel
 
add_proc
default
Modul export_import_menu
 
default
export
import
Modul faktury
 
default
Modul footer
 
footer
Modul fsu
 
make_faktura
zobraz
Modul headbanner
 
default
Modul header
 
header
header_doc
Modul help
 
default
Modul import
 
default
images
thumbs
Modul importCSV
 
default
process
processed
Modul insert
 
default
insert
Modul kamco
 
default
Modul kontakt
 
default
Modul kosik
 
default
pridat
zobrazit
zobrazit_proc
Modul kosik_horneho_menu
 
default
Modul kosik2
 
default
process
Modul kosik2222222
 
default
pridat
zobrazit
zobrazit_proc
Modul left
 
left
Modul login
 
default
logged
login
login_proc
osobne_udaje
osobne_udaje_proc
registracia
registracia_proc
zabudnute_heslo
zabudnute_heslo_proc
Modul logout
 
default
Modul mail
 
default
send
Modul maily
 
default
edit
Modul menu
 
menu
Modul najpredavanejsi_tovar
 
najpredavanejsi_tovar
Modul nastav_skladov
 
default
Modul nastavenia
 
clanok
default
konfiguracia
konfiguracia_proc
nastavenia_dealer
nastavenia_dealer_proc
popup
popup_proc
poznamka
sprava_kosika
sprava_menu
sprava_menu_proc
sprava_pristupov
sprava_pristupov_proc
Modul nastavenia_skladov
 
default
edit_sklady
edit_sklady_proc
sklad_edit
sklady
sklady_proc
Modul nastavenie_kategorii
 
default
nastavenie_marze
nastavenie_marze_proc
nastavenie_zlavy
nastavenie_zlavy_proc
Modul novinky
 
mark_viewed
view
Modul novinkyg
 
add
add_proc
aktivuj_odber
deaktivuj_odber
default
delete_proc
edit
edit_proc
spracuj_poziadavku_odberu_noviniek
zoznam
Modul noviny
 
add
add_group
add_group_proc
add_proc
default
del_group
del_group_proc
del_proc
download
edit
edit_group
edit_group_proc
edit_proc
filter
getOrder
hodnotenie
not
notall
schvalenie
schvalenie_proc
vsetky
zapnut_vypnut_system
zobraz
Modul objednavka
 
a_podrobnosti
default
dostupnost
odoslanie_nezarezervovanej
podrobnosti
podrobnosti_proc
pokladna
pokladna_proc
pokladna2
pokladna2_proc
pokladna3
pokladna3_proc
pokladna4
pokladna4_proc
vubplatby
zoznam
Modul oblubene_polozky
 
add
delete
view
Modul parse_xml
 
default
Modul platby
 
admin
moje_sposoby
moje_sposoby_proc
Modul pneu_search
 
pneu_search
Modul pocet_produktov
 
default
Modul poziadavka
 
insert
kontakt
view
zoznam
Modul produkt
 
add_vyrobca
addprodukt
default
dodavatelia
images
produkty
vyrobci
Modul produkty_filter
 
default
Modul remote_login_check
 
get_central
get_clanky
get_kategorie
login
logout
save_central
save_clanky
save_kategorie
Modul right
 
right
right.old
Modul search
 
default
search
vyhladaj
Modul search2
 
view
Modul sledovane_produkty
 
default
Modul spotrebak
 
default
zobrazit
Modul sprava_d_a_o
 
dealer_add
dealer_add_obch
dealer_add_proc
dealer_add_proc_obch
dealer_edit
dealer_edit_proc
dealer_podrobnosti
dealer_podrobnosti_proc
dealer_zoznam
dealer_zoznam_obch
default
obchodnik_add
obchodnik_add_proc
obchodnik_edit
obchodnik_edit_proc
obchodnik_zoznam
watermark
Modul statistiky
 
bez_fotky
default
noviny_clanky
predaj
produkty
stav
stav_kat
sumar
Modul stavy
 
default
Modul test
 
import_dealerov_zo_starej_db
nove_hesla
nove_hesla_proc
prvy
prvy_proc
tree
Modul test01
 
default
Modul top
 
top
Modul user
 
add
add_proc
default
edit
edit_proc
statistiky
zoznam
Modul user_profile
 
default
process
Modul video
 
default
edit_proc
Modul view
 
default
poznamka
prod
prod.php
produkt
spotr
view
Modul watermark
 
default
Modul watchdog
 
default
Modul xmlorder
 
default
check
Modul zakaznici
 
default
edit
uloz
Modul zobrazit_produkty
 
default

Správa prístupov do systému

Nájdené nové moduly alebo akcie
M kosik.jednosklad
A default
A pridat
A zobrazit
A zobrazit_proc
M objednavka.jedensklad
A a_podrobnosti
A default
A podrobnosti
A podrobnosti_proc
A pokladna
A pokladna_proc
A pokladna2
A pokladna2_proc
A pokladna3
A pokladna3_proc
A pokladna4
A pokladna4_proc
A zoznam

Moduly (prístup k úplne všetkým položkám)
 
add
add_document
ajax
ajax_menu
akcia
akcieg
boxy
browser_error
clanok
default
design
dokumenty
doprava
es_articles
es_header
es_informations
es_login
es_logout
es_menu
es_order_process
es_register
es_view
excel
export_import_menu
faktury
footer
fsu
headbanner
header
help
import
importCSV
insert
kamco
kontakt
kosik
kosik_horneho_menu
kosik2
kosik2222222
left
login
logout
mail
maily
menu
najpredavanejsi_tovar
nastav_skladov
nastavenia
nastavenia_skladov
nastavenie_kategorii
novinky
novinkyg
noviny
objednavka
oblubene_polozky
parse_xml
platby
pneu_search
pocet_produktov
poziadavka
produkt
produkty_filter
remote_login_check
right
search
search2
sledovane_produkty
spotrebak
sprava_d_a_o
statistiky
stavy
test
test01
top
user
user_profile
video
view
watermark
watchdog
xmlorder
zakaznici
zobrazit_produkty

Podrobné nastavenia modulov

Modul add
 
add
Modul add_document
 
default
process
processed
Modul ajax
 
cart_data
product_data
set_main_menu_lock
Modul ajax_menu
 
menu
podkategorie
vsetky_podkategorie
Modul akcia
 
akcia
default
Modul akcieg
 
add
add_proc
default
delete_proc
edit
edit_kat
edit_proc
marza
zoznam
zoznam_kat
Modul boxy
 
add
add_proc
admin_box
admin_box_proc
default
edit
edit_proc
show_box
user_box
user_box_proc
Modul browser_error
 
default
Modul clanok
 
default
edit
edit_proc
pridaj
pridaj_proc
skupiny
skupiny_proc
zobraz
zoznam
zoznam_proc
Modul default
 
default
Modul design
 
default
obrazky
obrazky_proc
styly
styly_proc
Modul dokumenty
 
default
dokumenty
get_file
kategorie
Modul doprava
 
admin
moje_sposoby
moje_sposoby_proc
Modul es_articles
 
detail
Modul es_header
 
es_header
Modul es_informations
 
default
Modul es_login
 
default
logged
Modul es_logout
 
default
Modul es_menu
 
es_menu
Modul es_order_process
 
basket
billing_address
default
delivery_address
order_finish
payment_and_shipping
summary
Modul es_register
 
default
Modul es_view
 
default
detail
to_basket
Modul excel
 
add_proc
default
Modul export_import_menu
 
default
export
import
Modul faktury
 
default
Modul footer
 
footer
Modul fsu
 
make_faktura
zobraz
Modul headbanner
 
default
Modul header
 
header
header_doc
Modul help
 
default
Modul import
 
default
images
thumbs
Modul importCSV
 
default
process
processed
Modul insert
 
default
insert
Modul kamco
 
default
Modul kontakt
 
default
Modul kosik
 
default
pridat
zobrazit
zobrazit_proc
Modul kosik_horneho_menu
 
default
Modul kosik2
 
default
process
Modul kosik2222222
 
default
pridat
zobrazit
zobrazit_proc
Modul left
 
left
Modul login
 
default
logged
login
login_proc
osobne_udaje
osobne_udaje_proc
registracia
registracia_proc
zabudnute_heslo
zabudnute_heslo_proc
Modul logout
 
default
Modul mail
 
default
send
Modul maily
 
default
edit
Modul menu
 
menu
Modul najpredavanejsi_tovar
 
najpredavanejsi_tovar
Modul nastav_skladov
 
default
Modul nastavenia
 
clanok
default
konfiguracia
konfiguracia_proc
nastavenia_dealer
nastavenia_dealer_proc
popup
popup_proc
poznamka
sprava_kosika
sprava_menu
sprava_menu_proc
sprava_pristupov
sprava_pristupov_proc
Modul nastavenia_skladov
 
default
edit_sklady
edit_sklady_proc
sklad_edit
sklady
sklady_proc
Modul nastavenie_kategorii
 
default
nastavenie_marze
nastavenie_marze_proc
nastavenie_zlavy
nastavenie_zlavy_proc
Modul novinky
 
mark_viewed
view
Modul novinkyg
 
add
add_proc
aktivuj_odber
deaktivuj_odber
default
delete_proc
edit
edit_proc
spracuj_poziadavku_odberu_noviniek
zoznam
Modul noviny
 
add
add_group
add_group_proc
add_proc
default
del_group
del_group_proc
del_proc
download
edit
edit_group
edit_group_proc
edit_proc
filter
getOrder
hodnotenie
not
notall
schvalenie
schvalenie_proc
vsetky
zapnut_vypnut_system
zobraz
Modul objednavka
 
a_podrobnosti
default
dostupnost
odoslanie_nezarezervovanej
podrobnosti
podrobnosti_proc
pokladna
pokladna_proc
pokladna2
pokladna2_proc
pokladna3
pokladna3_proc
pokladna4
pokladna4_proc
vubplatby
zoznam
Modul oblubene_polozky
 
add
delete
view
Modul parse_xml
 
default
Modul platby
 
admin
moje_sposoby
moje_sposoby_proc
Modul pneu_search
 
pneu_search
Modul pocet_produktov
 
default
Modul poziadavka
 
insert
kontakt
view
zoznam
Modul produkt
 
add_vyrobca
addprodukt
default
dodavatelia
images
produkty
vyrobci
Modul produkty_filter
 
default
Modul remote_login_check
 
get_central
get_clanky
get_kategorie
login
logout
save_central
save_clanky
save_kategorie
Modul right
 
right
right.old
Modul search
 
default
search
vyhladaj
Modul search2
 
view
Modul sledovane_produkty
 
default
Modul spotrebak
 
default
zobrazit
Modul sprava_d_a_o
 
dealer_add
dealer_add_obch
dealer_add_proc
dealer_add_proc_obch
dealer_edit
dealer_edit_proc
dealer_podrobnosti
dealer_podrobnosti_proc
dealer_zoznam
dealer_zoznam_obch
default
obchodnik_add
obchodnik_add_proc
obchodnik_edit
obchodnik_edit_proc
obchodnik_zoznam
watermark
Modul statistiky
 
bez_fotky
default
noviny_clanky
predaj
produkty
stav
stav_kat
sumar
Modul stavy
 
default
Modul test
 
import_dealerov_zo_starej_db
nove_hesla
nove_hesla_proc
prvy
prvy_proc
tree
Modul test01
 
default
Modul top
 
top
Modul user
 
add
add_proc
default
edit
edit_proc
statistiky
zoznam
Modul user_profile
 
default
process
Modul video
 
default
edit_proc
Modul view
 
default
poznamka
prod
prod.php
produkt
spotr
view
Modul watermark
 
default
Modul watchdog
 
default
Modul xmlorder
 
default
check
Modul zakaznici
 
default
edit
uloz
Modul zobrazit_produkty
 
default

Otváracia doba


  • pondelok:
  • utorok:
  • streda:
  • štvrtok:
  • piatok:
  • sobota:
  • nedela:

Otváracia doba